Vì sao chọn TICA Online

THỜI ĐẠI 4.0

Vì sao trẻ em nên học lập trình sớm

LỚP HỌC LẬP TRÌNH ONLINE KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM, KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO VÀ THỰC HÀNH

LỚP HỌC LẬP TRÌNH ONLINE KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM, KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO VÀ THỰC HÀNH

CÔNG NGHỆ DẪN ĐẦU – BÙNG NỔ TƯƠNG LAI

3 Khoá học trực tuyến

DỰ ÁN

Sản phẩm của học sinh

Minh Ngọc – 12 tuổi
Sản phẩm Lập trình Game với Tynker

Minh Quân – 12 tuổi
Sản phẩm Lập trình Game với Scratch

Minh Đức – 9 tuổi
Sản phẩm Lập trình Game với Tynker

Quang Anh – 11 tuổi
Sản phẩm Lập trình Game với Tynker

Lê Trần Vũ – 12 tuổi
Sản phẩm Lập trình Game với Tynker

Minh Đức – 9 tuổi
Sản phẩm Lập trình Game với Tynker

ĐỘI NGŨ

Chuyên gia giáo dục

Thầy Thịnh

Tốt nghiệm chuyên ngành CNTT trường bưu chính viễn thông và có 8 năm làm việc ở nhiều công ty như FPT, Vietsoftware, CMC, Ascend Technology.

Thầy Phạm Tuyến

Giáo viên tin học cấp 1, cấp 2 có trên 5 năm kinh nghiệm.

CẢM NHẬN

Của Phụ huynh TICA

Thầy giảng dễ hiểu. Các con học đến đâu chắc kiến thức đến đó. Biết vận dụng vào bài tập. Các con cảm thấy có hứng thú trong giờ học, không thấy nản.

Kiệt Phong / Học sinh

Thầy dạy hiểu bài, tâm lý nữa ạ.Em chưa thấy ai tâm huyết, tận tâm như thầy Thịnh.

Chị Mai Mai / Phụ huynh

Thầy dạy hiểu bài, tâm lý nữa ạ.Em chưa thấy ai tâm huyết, tận tâm như thầy Thịnh.

Chị Mai Mai / Phụ huynh