6 BIỂU ĐỒ MỌI CHA MẸ NÊN NẮM RÕ

Dưới đây là 6 biểu đồ mà tất cả các bậc cha mẹ có con học trung học nên xem. Các biểu đồ được hỗ trợ bởi dữ liệu từ các nguồn có uy tín như Viện Brookings, Hội đồng Quản trị Cao đẳng, Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, Cục Thống kê Lao động, Gallup, v.v.

Chúng ta sẽ thấy rằng những biểu đồ này phản ánh chung về thế giới mà con cái chúng ta sẽ phát triển.

  1. Các công việc liên quan đến máy tính đứng thứ 1 về nguồn thu nhập tại Mỹ

Chúng tôi cũng thấy rằng các công việc về máy tính đang thâm nhập vào mọi lĩnh vực nghiên cứu. Mức tăng trưởng này được dự đoán là gấp đôi tốc độ của tất cả các công việc khác. Điều này có nghĩa là chúng ta, với tư cách là cha mẹ, cần chuẩn bị cho con mình các kỹ năng về máy tính.

Chart1

 

  1. 71% công việc về STEM là về máy tính, trong khi đó, cử nhân trong mảng này chỉ chiếm 8%

Chart2

  1. Tổng thu nhập của cử nhân chuyên ngành khoa học máy tính cao hơn 40% so với cử nhân các chuyên ngành khác

Khi kỹ năng máy tính được phổ biến trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, sự chênh lệch này còn tăng lên nữa.

Chart3

  1. Bạn muốn con gái biết về khoa học máy tính sớm hơn

Vấn đề đa dạng giới tính vẫn tồn tại theo thời gian. Điều này xảy ra bởi vì, mặc dù 91% trẻ em gái biết về khoa học máy tính, chỉ 44% nói rằng họ sẵn sàng thử nó. Điều này cũng tương tự đối với các nhóm thiểu số – 53% người da đen và 54% người gốc Tây Ban Nha sẵn sàng.

Chart4

  1. Học sinh thích khoa học máy tính nhiều hơn chúng ta nghĩ

Biểu đồ này cho thấy học sinh thực sự thích khoa học máy tính. Bạn bất ngờ chứ?

Chart5

  1. Hầu hết các bậc cha mẹ trung học muốn con họ học về khoa học máy tính, nhưng các trường học chưa dạy nó.

Trong khi hầu hết các bậc cha mẹ học sinh nhận ra tầm quan trọng của việc học các kỹ năng lập trình, con họ không được tiếp cận với chương trình giảng dạy lập trình có cấu trúc. Vì vậy, bạn có thể tham khảo chương trình giảng dạy của chúng tôi hoặc xem danh sách 19 trang web giới thiệu lập trình cho trẻ em.

Nguồn: https://codewizardshq.com/6-charts-every-parent-see/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *