KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON

Kĩ năng lập trình đang trở thành kĩ năng công việc có nhu cầu nhiều nhất trong các ngành công nghiệp. Một trong những ngôn ngữ lập trình có nhu cầu cao đó là Python. Một ngôn ngữ lập trình đa mục đích ( web, app, game , trí tuệ nhân tạo (AI).  Python là ngôn ngữ được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu học lập trình, vì vậy nó rất phù hợp với trẻ em

Level 1

Bài 1: Bắt đầu với lập trình python

– Một số khái niệm về lập trình?

– Tại sao lại lựa chọn ngôn ngữ python?

– Một số ứng dụng và game python

          – Cài đặt môi trường python và IDE 

– Chương trình hello world 

Bài 2: Các khái niệm cơ bản

– Khái niệm biến

– Khái niệm kiểu dữ liệu

– Các toán tử thường dùng trong  python

– Cách nhập, xuất dữ liệu từ bàn phím trong python

– Từ khóa python

– Ứng dụng tính tuổi
Bài 3: Thực hành

Bài 4: Sơ đồ thuật toán

– Sơ đồ thuật toán là gì?

– Vẽ một số sơ đồ thuật toán

– Ứng dụng máy tính đơn giản

Bài 5: Câu lệnh điều kiện

– Câu điều kiện rẻ nhánh 

– Kiểu dữ liệu Boolean

– Các phép toán với kiểu dữ liệu Boolean

– Ứng dụng kéo búa giấy

– Ứng dụng Animal Quiz

Bài 6: Thực hành

Bài 7: Vòng lặp

– Vòng lặp for

– Kí tự đặc biệt

– Vòng lặp while

– Lệnh break/ continue  

– Ứng dụng game đoán chữ

Bài 8: Thực hành

Bài 9: Kiểu dữ liệu danh sách

– Làm việc với list, dictionary 

– Ứng dụng danh bạ điện thoại

Bài 10: Thực hành

– Ý tưởng dự án cuối khóa

Bài 11: Hoàn thiện dự án

Bài 12: Thuyết trình, tổng kết

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON Kĩ năng lập trình đang trở thành kĩ năng công việc có nhu cầu nhiều nhất trong các ngành công nghiệp. Một trong những ngôn ngữ lập trình có nhu cầu cao đó là Python. Một ngôn ngữ lập trình đa mục đích ( web, app, game , trí tuệ […]