Trẻ học được gì từ giáo dục STEM?

Học sinh phát triển các kỹ năng và tư duy một cách toàn diện thông qua thí nghiệm thực tế, ứng dụng kiến thức liên ngành về Khoa học – Toán học – Kỹ thuật – Công nghệ.

Phương pháp giáo dục STEM là gì?

STEM là phương pháp giáo dục tích hợp 4 môn, bao gồm Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học).  Thay vì dạy bốn môn học tách biệt, rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập tích hợp, bổ trợ cho nhau và được lồng ghép vào bối cảnh thực tế.

Mục đích chính của chương trình giáo dục STEM không chỉ để đào tạo ra các nhà khoa học, kỹ sư mà chú trọng truyền cảm hứng trong học tập. Cho người học thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức (nhất là các kiến thức về khoa học và toán), vừa nắm vững lý thuyết vừa được áp dụng vào thực tế, thực hành tạo ra sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống.

STEM tiếp cận liên ngành trong quá trình học, các khái niệm học thuật được lồng ghép với các bài học thực tế.

Tại sao giáo dục STEM lại quan trọng đối với trẻ?

1. Đáp ứng các kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dẫn đến sự xuất hiện nhiều ngành nghề mới, gắn với đặc trưng cuộc cách mạng như: ngành điện tử, viễn thông, số hóa, kỹ thuật viên máy tính, an ninh mạng,… nên cũng đòi hỏi kỹ năng của người lao động thay đổi để đáp ứng công việc.

Nguồn lao động chất lượng cao không những cần kiến thức chuyên ngành mà còn đòi hỏi hiểu biết liên ngành. Trong khi đó, ảnh hưởng của khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin dần chiếm ưu thế trên mọi mặt của đời sống.

Và rõ ràng với lợi thế kết nối, liên hệ thông tin giữa các lĩnh vực, STEM là hướng tiếp cận mới hiệu quả nhất giúp trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết liên quan đến 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

2. Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến kiến thức khoa học.

Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Đây là điểm khác biệt lớn so với giáo dục truyền thống trên trường lớp, khi học sinh có xu hướng học các môn rời rạc và thiếu tính ứng dụng.

3. Sự chuẩn bị cho tương lai

Tại Mỹ, các chương trình giáo dục được khuyến khích lồng ghép các chủ đề tích hợp liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng và xây dựng niềm hứng thú trong học tập.

Học STEM đối với giai đoạn giáo dục sớm nhằm tạo ra sự trải nghiệm giúp học sinh cảm thấy các môn toán, khoa học không hề khó khăn cứng nhắc mà thú vị, gần gũi và dễ thực hiện. Nuôi dưỡng đam mê và khơi gợi óc tò mò ham học hỏi ở giai đoạn giáo dục sớm có ý nghĩa quan trọng trong hành trình giáo dục con người trẻ về sau.

Bởi vậy mà STEM đã trở thành phương pháp giáo dục tiên tiến được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, phương pháp này đang được các đơn vị, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin đẩy mạnh, trong đó trung tâm lập trình tica tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *